Search:
 
lastupdate
Document prepared by:

 

 

 

 

X3-NOISE

 

Public Web Site for Hungary

 

National Focal Point: Attila B. Nagy

 

go to the contact form

 

Budapest University of Technology and

Economics, Department of Telecommunications

Magyar tudósok krt. 2., H-1117 Budapest, Hungary

 

Nemzeti Fókuszpont: Nagy Attila Balázs

 

Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem,

Híradástechnikai Tanszék

1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.

 

Tel.: +36 1 463 1806

Fax: +36 1 463 3266

 

 

 


A projekt célja [Object of the project]

 

Az X3-NOISE projekt célja, hogy a szakértők, kutatóhelyek és ipari partnerekből álló hálózat rendszeres szemináriumok és konferenciák rendezésével elősegítse az ACARE (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe) által 2020-ra megálmodott célok (2020 Vision) megvalósulását.

A projekt célja - az EU 6-os Keretprogramjának Aeronautika és Űrhajózás programjával összhangban - a repülőgépek által okozott zajterhelés rövid távon 4-5 dB, hosszú távon 10 dB mértékű csökkentésének jelentős támogatása.

A projektben 20 országból 32 partner vesz részt (FR, UK, ES, NL, BE, DE, SE, IT, PL, HE, HU, CZ, LT, IE, PT, RO, CH, UA, EG, BR) egyesítve az ipari nagyvállalatokban, kis- és középvállalatokban, egyetemekben és kutatóintézetekben rejlő szellemi potenciált, szakmai ismereteket és gyakorlati tapasztalatot. A nemzetközi együttműködés adta előnyöket tovább erősítendő a projekthez Ukrajna, Egyiptom és Brazília is csatlakozott.

A 32 partnert összefogó projekt a résztvevő országokban (illetve régiókban) egy-egy Nemzeti Fókuszponton (National Focal Point) keresztül működik. Az NFP feladata, hogy a projekt célkitűzéseit nemzeti szinten támogassa, és a helyi hálózat felállítása után segítse a hálózaton belüliek egymás közötti kommunikációját és a nemzetközi hálózatba történő integrációját.

 

 

A Nemzeti Fókuszpont feladata [Tasks of the NFP]

 

-          Nemzeti hálózat építése: a repülőgépzajjal foglalkozó oktatási intézmények, laboratóriumok, kutatóhelyek, intézetek, repülőgép- és alkatrészgyártó vállalatok, szabályozásban részt vevő szervek, magánszakértők stb. megkeresése, integrálása a hálózatba, a kutatási és ipari oldal közeledésének elősegítése;

-          a nemzeti hálózat kapacitásának (felkészültség, lefedett szakmai területek, kutatási témák, igények, együttműködési hajlandóság) felmérése és megismertetése a hálózat tagjaival, közös pályázatok, együttműködések előkészítéséhez;

-          a nemzeti hálózat tagjai közötti információáramlás és a nemzetközi integráció támogatása;

-          kutatási eredmények publikációjának támogatása;

-          nemzeti konferenciák, workshopok szervezése;

-          részvétel nemzetközi konferenciákon;

-          EU-s és hazai pályázati lehetőségek nyomon követése, a hálózat tagjainak tájékoztatása;

-          a fiatal szakemberek képzésének és tudományos előrehaladásának támogatása: az ipari partnerek által felajánlott ösztöndíj, hazai vagy külföldi szakmai gyakorlat, továbbképzés, konzultáció formájában.

A fókuszpont feladatainak központi elemei a felépített hálózat tagjai részére szervezett rendszeres (évenkénti) összejövetelek és szimpóziumok, melyek lehetővé teszik a gyors, kétirányú információáramlást és az elszigetelt egységként működő tagok szaktudásának és eszközparkjának egyesítésében rejlő potenciál felismerését.

Amennyiben bármi kérdése van, vagy csatlakozni szeretne az X3-Noise projekt által létrehozott, repülőgépzajjal foglalkozó szakértői hálózathoz, kérjük, töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot.


Repülőgépzajjal foglalkozó szervek, intézmények

[Institutions and Legal bodies involved in aeroacoustics]

 

 

National Transport Authority – Directorate for Air Transport

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság

            http://www.nkh.hu

 

Ministry of Environment and Water

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

http://www.kvvm.hu

 

National Inspectorate for Environment, Nature and Water

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

 

Ministry of Transport, Telecommunication and Energy

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

            http://www.khem.gov.hu/

 

Institute for Transport Sciences Non-profit Ltd.

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

            http://www.kti.hu

 

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.

HungaroControl Hungarian Air Navigation Services Pte. Ltd. Co.

http://www.hungarocontrol.hu/

 

Hungarian Aviation Industry Foundation

Magyar Repülőiparért Alapítvány

http://www.haif.org/

 

Budapest University of Technology and Economics, Department of Telecommunications, Laboratory of Acoustics

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék, Akusztika Laboratórium

            http://www.vibac.hit.bme.hu

 

Budapest University of Technology and Economics, Department of Hydrodynamic Systems

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék

http://vizgep.bme.hu/

 

Budapest University of Technology and Economics, Department of Fluid Mechanics

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék

http://www.ara.bme.hu/

 

University of Miskolc, Department of Fluid & Heat Engineering

Miskolci Egyetem, Áramlás- és Hőtechnikai GépekTanszéke

http://www.uni-miskolc.hu/~wwwaram/